Spring naar hoofd-inhoud

Het Laag

 

Vóór 1877 was de straat die nu "Het Laag" heet aan smal grachtje genaamd Wortelhaven. In dat jaar werd het dat grachtje gedempt. Op het adres Het Laag 42-44 zat een onderdeel van het Plantinga bedrijf. Het terrein werd op 2 maart 1923 gekocht van de NV Frisia Wolspinnerij. Per 1924 werd het gebruikt als garage voor de Plantinga truck en distilleerderij van de sterke drank. In 1971, toen de moderne distileerderij aan de Stoombootkade in gebruik werd genomen, werd de locatie aan Het Laag gesloten en verkocht aan de schilder Rinse Dijkstra.

De distilleerderij aan Het Laag 42-44 niet lang nadat hij was gebouwd. Deze afbeelding is ter beschikking gesteld door Gerrit Herman Plantinga (geb. 1929, overkleinzoon van Klaas Plantinga).

Medewerker IJnte Hooghiemstra sluit de locatie aan Het Laag voor de laatste keer. Waarschijnlijk een foto uit 1971. Afbeelding ter beschikking gesteld door Stichting Bolsward's Historie (www.stichtingbolswardshistorie.nl).

Het Laag 42-46 (46 vooraan) op een datum waarschijnlijk na hierboven. Afbeelding ter beschikking gesteld door Stichting Bolsward's Historie (www.stichtingbolswardshistorie.nl).

Vanaf de andere kant gezien, Het Laag 42-46 (42 voor, nummer 44 is achter deze twee huizen, bereikbaar via een steegje) in 2012. Afbeelding gemaakt door Klaasje Boermans.

Het Laag, gefilmd in mei 2016.

En dit is een detail van nummers 42-44, ook in mei 2016.

 

Voor het dateren van deze afbeeldingen zijn diverse bronnen gebruikt:

Fries Fotoarchief
Stichtings Bolswards Historie
Serc.nl (website die al jaren oude foto's van Nederlandse gemeenten verzamelt)
Tonnie Siemonsma (een enthousiast Bolswarder/fotograaf)
Tresoar (Friesch Historisch en Letterkundig Centrum)
"Bolsward van Toen" van Piet Prins (tussen 1966 en 1984)
"Bolsward zo was het" van Babs Haanstra (2000)
"Bolsward Ouderdom met Gratie" van W.H. Keikes (1951)
"Bolsward Veranderd Gezicht 1900-1983" van Henk Kapma (1983)
"Geen Monument, toch Onmisbaar" van Stichtings Bolswards Historie (1981)
"Het Oude Bolsward" (vier delen) van J.J. Wijma & J.B. Elzinga (1977, 1983, 1994, 2009)
"Uit het Album van Bolsward" van Mulder, Veerman-Mol en Andringa (1993)

Behalve deze bronnen, ook dank aan Peter Mulder voor het ter beschikking stellen van afbeeldingen.

Indien u de datering kunt verbeteren (b.v. een ansichtkaart met een oudere poststempel, kennis van bouw/renovatie data, etc.) hoor ik dat heel graag. Ook grotere/scherpere versies van bovenstaande afbeeldingen zijn van harte welkom.