Spring naar hoofd-inhoud

De Plantinga's

Klaas Pieter Plantinga (2 juli 1846 - 17 juli 1922), oprichter van de distilleerderij. Foto van rond 1900-1910.

Afbeelding uit de verzameling van de Openbare Basisschool Kerkstraat, waar we twee van Klaas' zoons op zeer jonge leeftijd kunnen aanschouwen. We hebben het hier over schooljaar 1884-1885.

1 Willem Groenier
2 Dirk Pekema
3 Gerrit Herman (Herman) Plantinga (1876-1962, was toen ongeveer 8)
4 Lucas Kingma
5 Sjoerd Faber
6 Hette Laagland
7 Bauke Falkena
8 Heere van Wijk
9 Christiaan Nolle
10 S. de Wolf
11 I. de Wolf
12 Sj. Faber
13 Gerrit Falkena
14 Jacob Laagland
15 Jan Auke (Jan) Plantinga (1879-1896, was toen ongeveer 6)
16 Engbertus Pekema
17 Anthon Voss
18 Simon Groenier

Pieter Plantinga, Klaas Pieter Plantinga's oudste zoon, van een afbeelding op het paspoort toen hij emigreerde naar de VS.

Afbeelding van de eerste "Elfstedentocht per Fiets" commissie in 1912. Deze gebeurtenis vindt jaarlijks plaats op de maandag na pinksteren. Klaas Plantinga (met hoed en bril) is te zien op de voorste rij in het midden. Zijn vrouw Ytje (1851-1922) staat links van hem. Jetske Dijkstra (Klaas' schoondochter, 1876-1958) staat ook op de voorste rij helemaal rechts, tesamen met haar man (Klaas' zoon), Gerrit-Herman (1876-1962), links van haar.

Mej.Gosselinga uit Bolsward komt als eerste vrouwelijke deelneemster van de Elfstedentocht per Fiets aan in Leeuwarden 1912. De heer bij haar voorwiel is Klaas Plantinga.

Klaas en Ytje Plantinga in 1920, tijdens het 50ste jubileum van de zaak. Afbeelding komt uit het Nieuwsblad van het Noorden, 13 mei 1971.

Plantinga stamboom, gemaakt ter gelegenheid van het gouden huwelijk van Klaas en Ytje op 15 januari 1921. De "Louw" aan de rechter-ondertak is Louwrens Baltus Plantinga.

Personeel van de Plantinga Distilleerderij, poserend in de tuin.

Staand vlnr: K. Kingma, Y. Adema, R. Teerenstra, C. Kramer, A. Adema, U. Wassenaar, W. Vallinga.

Zittend vlnr: A. de Jong, Mevr. Schuurmans-v.d. Schaaf, F. Hoogma, Mej. A. v.d. Klei.

Deze afbeelding komt voort uit de fotoreportage die in 1921 is gemaakt ter ere van Klaas Plantinga's 75ste verjaardag, die samenviel met het 50ste jubileum van het bedrijf in de wijnhandel.

Sicco Jacobus Tönnis Plantinga (1881-1934). Vanaf 1910 werd het bedrijf geleid door Sicco en Gerrit Herman (hieronder).

Gerrit Herman Plantinga (1876-1962).

Louwrens Baltus Plantinga (1902-1993). Hij was de zoon van Gerrit Herman en Jetske (dus kleinzoon van Klaas). In 1920 kwam hij bij de zaak. Deze afbeelding stamt waarschijnlijk van rond die tijd.

De Plantinga familie, waarschijnlijk met een aantal personeelsleden, poserend in de tuin, op 14 juli 1946. Dit was ter ere van het (door de oorlog vertraagde) 75ste jubileum van de zaak. Vooraan, in het gras, zitten Gerrit Herman Plantinga (geb. 1929) en Elisabeth Jettie Plantinga (geb. 1932). Achter hen, vlnr, Maria Leverland (1879-1967, de weduwe van Sicco Plantinga), Gerrit Herman Plantinga (1876-1962) en zijn vrouw Jetske Dijkstra (1876-1958), Louwrens Baltus Plantinga (1902-1993) en zijn vrouw Lolkje van der Zee (1902-1993). Namen van andere mensen zijn onbekend.

Louwrens Baltus in de deuropening van de winkel aan Dijkstraat 7, tesamen met een personeelslid. Vanaf 1941 werd Louwrens steeds belangrijker in de zaak. Het is ook zijn handtekening die prijkt op vrijwel alle Plantinga producten (inclusief Plantiac).

Gerrit Herman Plantinga (geb. 1929), zoon van Louwrens Baltus en Lolkje van der Zee (1902-1993). Hij is de man die de naam "Plantiac" bedacht. Deze afbeelding stamt uit de jaren '50. Hij was verder niet betrokken bij het bedrijf.

Gerrit Herman Plantinga (geb. 1929) in actie op Philips Natlab, waar hij en enkele van zijn collega's de naam "Plantiac" bedachten. Wederom een afbeelding uit de jaren '50.

Louwrens Baltus Plantinga in (of mogelijk enigszins eerder dan) 1970. Afbeelding uit een krant uit 1970.

De her-opening van het bezoekerscentrum aan de Stoombootkade, 21 oktober 1992. Links commissaris van de koningin van Friesland, Hans Wiegel. Rechts Louwrens Baltus, die toen 90 jaar oud was. De bar in het bezoekerscentrum was gebaseerd op het ontwerp van Café Dijkstra te Jorwerd.

 

Met dank aan Peter Mulder en Bastiaan Plantinga voor een aantal van de scans.