Spring naar hoofd-inhoud

Rekeningen

Hotel De Gouden Engel, Tukseweg 1-3 te Steenwijk heeft bij het ophouden te bestaan een gedeelte van het archief bewaard, waaronder een aantal rekeningen van Plantinga. Het hotel was begonnen in 1881 en is in oktober 2008 gesloopt. De manager, Dhr L. Osse, is de persoon aan wie vele van de onderstaande rekeningen zijn gericht.

 

Kijk eens naar het telefoonnummer: Lokaal nummer 41. En de bankrekening is 3679

07-01-1936

14-02-1936

30-06-1936

14-07-1936

26-03-1937

26-07-1938

Dit is de oudste rekening met daarop vermelding van "Beerenburg", evenals "Cognac". En zelfs "Cognac B" (voor f 2,50 per liter). Dit stond mogelijk voor "Cognac Blauw", en zou wel eens kunnen wijzen op de door Plantinga zelf gemaakte 'Cognac' die later Plantiac werd genoemd.

Het telefoonnummer is inmiddels veranderd van 41 naar 254.

09-12-1939

Het eerste oorlogsjaar. Nieuw briefpapier met een voorgedrukte "194" i.p.v. "193". Telefoonnummer is nog hetzelfde, maar nu met "K" (kengetal) 5157. Destijds nog zonder de "0" (tegenwoordig is Bolsward 0515). Ook "Anno 1870" is toegevoegd onder de groot gedrukte Plantinga naam.

Geheel gewijzigd briefpapier met een heel ander lettertype, en slechts nog "19" voorgedrukt voor het jaar. Telefoon en bankgegevens nog hetzelfde. Dit type briefpapier is slechts kort in gebruik geweest, want men ging snel alweer terug naar het vorige type.

De "Cognac B." kost inmiddels f 2,55.

21-05-1941

De oorlog duurt voort en inmiddels, zoals te zien, is er sprake van rantsoenering van drank.

05-12-1941

Ander briefpapier, met als voornaamste verschil dat de zes-dubbele strepen zijn vervangen door minder of enkele. Ook zijn "Cognac" en "Beerenburg", kennelijk de best lopende producten, voorgedrukt.

Opvallend is dat er nog steeds "Plantinga & Zoon N.V." op het briefpapier staat, terwijl het bedrijf op 20 september 1941 veranderde van "NV" (Naamloze Vennootschap) in "CV" (Commanditaire Vennootschap). Dat was ruim een half jaar vóór de datering van dit nieuwe briefpapier.

15-06-1942

01-09-1942

Mogelijk waren er tekorten tijdens de oorlogsjaren waardoor nu ook weer het oude briefpapier van stal werd gehaald?

01-11-1943

06-03-1944

05-07-1944

06-11-1944

Alhoewel de oorlog al zowat een jaar voorbij is, is er nog steeds rantsoenering.

15-10-1946

25-11-1946

03-02-1947

15-04-1947

Zelfs twee jaar na afloop van de oorlog nog zaken op rantsoen.

Bijna 6 jaar na de verandering van NV naar CV weerspiegelt het nieuwe briefpapier dit nu eindelijk.

23-09-1947

Wederom een nieuw ontwerp.

12-06-1948

12-08-1948

Geen precieze datum en ook gericht aan een ander, n.l. "Brandsma".

Nieuw ontwerp luidt 1952 in. De telefoonnummers zijn nu uitgebreid met twee "bij geen gehoor" alternatieve nummers.

Behalve "Cognac A" en "Cognac B" die op oudere rekeningen te vinden waren, nu ook "Cognac C".

20-09-1952

05-12-1952

Hier heeft men het opeens over "zacht en belegen" Cognac. Plantiac? Hij is een stuk duurder dan de "Cognac B" uit 1952 en later dit jaar.

27-05-1953

"Cognac B" wordt, zo te zien, per fles maar ook per 10 liter verkocht.

12-02-1954

16-07-1954

08-10-1954

25-01-1955

21-04-1955

Door middel van een stempel wordt nu aangegeven dat het banknummer 803579 is geworden, dus met "80" ervoor.

02-02-1956

Nieuw briefpapier waaruit ook blijkt dat de zaak van L. Dijkstra is overgenomen (dat was op 1 mei 1955 al gebeurd). Vanaf nu wordt ook Leeuwarden genoemd bij communicatie en promotie.

Het telefoonnummer begint nu ook met een "0".

19-10-1957

De layout van de adressen in Bolsward en Leeuwarden is veranderd.

09-10-1958

23-01-1959

29-05-1959

Door een verandering van het aantal telefoonnummer binnen Bolsward worden de telefoonnummers nu 05157-2254 (voorheen 254) en bij geen gehoor 05157-2429 (voorheen 429).

Deze verandering wordt middels een stempel aangegeven.

Hier is de stempel die de verandering in de telefoonnummer aangeeft vergeten (hierboven en hierna niet).

02-11-1959

De stempel voor de veranderde telefoonnummers is nu niet meer nodig met een nieuw briefhoofd inclusief de nieuwe nummers.

En hier hebben we de oudste melding van Plantiac - als "Plantiac Blauwster"!

30-08-1961

19-01-1962

04-06-1962

05-02-1963

29-04-1963

Op 14 mei 1971 werd de nieuwe hoofdvestiging aan de Stoombootkade in gebruik genomen. Daardoor veranderde het adres in het briefhoofd. Telefoonnummers en dergelijke veranderden niet. Er werd ook een postbusnummer geregistreerd.

01-05-1973

 

Met dank aan Peter Mulder en Bastiaan Plantinga voor een aantal van de scans.