Spring naar hoofd-inhoud

De Distilleerderij

In de vroege tijd van de distilleerderij richtte Plantinga zich voornamelijk op zijn eigen type Beerenburg. Iedere zichzelf respecterende Friese distillateur maakte destijds zijn eigen unieke Be(e)renburg(h) (een op basis van jenever getrokken kruidendrank). Die van Plantinga werd erg populair in de regio Bolsward, want zou goed zijn tegen griep en verkoudheid. De typische en nogal bittere smaak zijn het resultaat van Kalmoes, dat in andere types Beerenburg niet altijd zoveel aanwezig is. Het drankje stond bekend als "een KPtje".

Op 29 september 1900 kwam Klaas' zoon Gerrit Herman in de zaak. Die kreeg toen de naam "K. Plantinga & Zoon, Distilleerderij 2e Klasse". Het bedrijf werd een VOF (Vennootschap onder Firma). Op 8 oktober 1910 kwam ook Klaas' zoon Sicco in de zaak. Klaas zelf ging toen met pensioen. Het bedrijf begon ook met het importeren van een rijke schakering aan wijnen en andere dranken, evenals het ook zelf produceren van dit soort producten. Gerrit Herman's tweede zoon, Louwrens Baltus (5 oktober 1902 - 2 juni 1993) trad op 14 juli 1920 ook tot het bedrijf toe. Hij had in Berlijn gestudeerd. Door zijn invloed begon de verkoop buiten de regio van Bolsward. Het is overigens de handtekening van Louwrens Baltus die op vrijwel alle Plantinga producten inclusief Plantiac prijkt (maar niet op Plantinga Beerenburg).
Klaas Plantinga overleed op 17 juli 1922. Zijn vrouw, Ytje, was hem dat jaar op 3 maart al voorgegaan.

Op 21 december 1933 werd de K. Plantinga en Zn. VOF nu K. Plantinga en Zn NV (Naamloze Vennootschap). Tot de tweede wereldoorlog werd de winkel aan de Dijkstraat 7 bemand door Mevr. Nettie van der Klei. Zij deed de verkoop, de boekhouding en de administratie. Toen ze trouwde werd haar positie overgenomen door Piet de Boer, die uiteindelijk werd vervangen door Marten Katstra uit Witmarsum toen de Boer werd opgeroepen voor actieve dienst. Op 20 september 1941 veranderde Plantinga & Zn van "NV" naar "CV" (Commanditaire Vennootschap). Na de oorlog kwam de Boer weer terug en het team werd verder versterkt door Jan van der Zee.
Op 1 mei 1955 verkreeg Plantinga de Louwrens Dijkstra wijnhandel in Leeuwarden. Dijksta was de grootvader van moeders zijde van Louwrens Baltus. Vanaf toen begonnen de briefhoofden van het bedrijf, evenals logo's, "Leeuwarden" naast "Bolsward" te tonen.
In 1959, werd Louwrens Baltus Plantinga zwaar ziek. Zijn herstel duurde twee jaar, gedurende welke tijd het personeel het bedrijf gezond wist te houden. Vanaf 1963 werd Plantinga geholpen door Herman Jansen (anno 1777), en in 1965 door dat bedrijf overgenomen. Toendertijd woonden de Plantinga's aan de Stoombootkade 2. In 1967 kocht Herman Jansen ook het Sonnema merk. Daarop verhuisde dat bedrijf van Dokkum naar Bolsward. Vanaf 14 mei 1971 vonden alle Plantinga/Sonnema-activiteiten plaats in de nieuwe distilleerderij, 1500 vierkante meter aan de Stoombootkade 12. Destijds vond ook de productie van Plantiac - toen één van de bekendste Nederlandse merken Vieux - aldaar plaats.
In 1972 fuseerde Herman Jansen met Vlek (uit Delft) en werd nu UTO ("Unaniem Ter Overeenstemming", ook "Unitas Tomet Optimum") genoemd. Plantiac productie werd verplaatst naar de distilleerderij "De Tweelingh" in Schiedam. Daarmee verdween de productie van Plantiac uit Friesland.
Op 30 november 1976 werd de winkel aan de Dijkstraat 7 opgeheven. In 2001 verdween het laatste aan Plantinga gerelateerde product uit Bolsward toen Plantinga Beerenburg niet meer werd gemaakt. De distilleerderij aan Stoombootkade 12 was met ingang van toen 100% Sonnema.

In 2009 werd Plantinga Beerenburg weer in ere hersteld als Boalsert KP Beerenburg (zie elders op deze site voor dat verhaal). In maart 2011 werd UTO weer tot Herman Jansen omgenoemd.