Spring naar hoofd-inhoud

Dank

Deze site zou bij lange na niet zo interessant zijn geweest zonder de hulp van:

Klaasje Boermans
Lammy Bos
Marijke Brouwer (Elsevier)
Alexander Crouzen
Jan H. Dijkstra (Boalsert KP Beerenburg)
Peter Dröge
Ailko Faber
A.P. van der Feer (Sport 2000)
Dez Feth (Herman Jansen)
Toon van der Heijden
Riel Hettinga (Boomsma)
Tom Klein Hazebroek (De Oude Vesting)
Luuk Jager
Edwin Kemner (drankminiaturen.nl)
Rinus van de Klooster (UTO)
Henk Koning
Mevr Kort (UTO)
Irene Lier
Leen v/d Lugt
Ton Meijering (www.dickbos.info)
Marry Minck-Bekedam
Peter Mulder (verzameler van Alles Bolsward)
Dhr Otterlo
Gerrit Herman (Herman) Plantinga (overkleinkind van Klaas Pieter Plantinga)
Bastiaan Plantinga (zoon van zonet genoemde Herman)
Frederic Poeydomenge
Harmen Posthuma
Stefan Posthuma
Heleen de Ruyter
Gelkje Schotanus (Sonnema)
Dirk Sellis
Tonnie Siemonsma
Joep Sonnemans
Henk Jan Streekstra (Boomsma)
Harm van der Veer
Johan van der Weide (Boalsert KP Beerenburg)
Dhr van Zee (Sonnema)
Sidney Zeegers (Stiching Bolswards Historie)
Klaas Zijlstra (Plantinga)
T. van Zoelen