Skip to main content

Het Laag

 

Before 1877, the narrow street later called "Het Laag" ("the low") actually contained a very narrow canal called the Wortelhaven ("Carrot Harbour"). In that year it was filled up and renamed.
The terrain of house numbers 42 and 44 was acquired on 2 March 1923 from the NV Frisia Wolspinnerij. As of 1924, it was also used as a garage for the little Plantinga truck that the company had bought. At Het Laag, most of the actual distillation of strong liquor took place until the Stoombootkade location was taken into use (1971). After that, it was sold to Rinse Dijkstra (a painter).

The distillery in at 't Laag 42-44 not long after it was built. This picture was kindly provided by Gerrit Herman Plantinga (b. 1929, great-grandson of Klaas Plantinga).

 

Employee IJnte Hooghiemstra closes the Het Laag location for the last time, with production moving to the Stoombootkade address. Probably 1971. Picture kindly provided by the Stichting Bolsward's Historie (www.stichtingbolswardshistorie.nl).

 

Het Laag 42-46 (46 in the front) at a date probably after the above one. Picture kindly provided by the Stichting Bolsward's Historie (www.stichtingbolswardshistorie.nl).

 

Reverse angle picture of Laag 42-46 (42 in the front, number 44 actually exists behind these two houses) in 2012. Picture by Klaasje Boermans.

 

Het Laag, filmed in May 2016.

 

Here is a detail of numbers 42-44, also from May 2016.

 

Voor het dateren van deze afbeeldingen zijn diverse bronnen gebruikt:

Fries Fotoarchief
Stichtings Bolswards Historie
Serc.nl (website die al jaren oude foto's van Nederlandse gemeenten verzamelt)
Tonnie Siemonsma (een enthousiast Bolswarder/fotograaf)
Tresoar (Friesch Historisch en Letterkundig Centrum)
"Bolsward van Toen" van Piet Prins (tussen 1966 en 1984)
"Bolsward zo was het" van Babs Haanstra (2000)
"Bolsward Ouderdom met Gratie" van W.H. Keikes (1951)
"Bolsward Veranderd Gezicht 1900-1983" van Henk Kapma (1983)
"Geen Monument, toch Onmisbaar" van Stichtings Bolswards Historie (1981)
"Het Oude Bolsward" (vier delen) van J.J. Wijma & J.B. Elzinga (1977, 1983, 1994, 2009)
"Uit het Album van Bolsward" van Mulder, Veerman-Mol en Andringa (1993)

Behalve deze bronnen, ook dank aan Peter Mulder voor het ter beschikking stellen van afbeeldingen.

Indien u de datering kunt verbeteren (b.v. een ansichtkaart met een oudere poststempel, kennis van bouw/renovatie data, etc.) hoor ik dat heel graag. Ook grotere/scherpere versies van bovenstaande afbeeldingen zijn van harte welkom.